Terms & Conditions

Condiţii Generale de Afaceri

§ 1 Consideraţii de ordin general

 1. În ceea ce priveşte relaţiile de afaceri intre magazinul Stage-ProLighting apartinand Roaentertainment Network şi client, se aplică următoarele condiţii generale de afaceri, în varianta lor valabilă la momentul respectiv. Clienţii pot fi atât companii cât şi consumatori. Consumator este orice persoană fizică care încheie  o afacere de natură juridică în scopuri care nu pot fi asimilate în mod preponderent nici activităţii sale comerciale, nici activităţii sale profesionale independente. Companie este o persoană fizică sau juridică, sau o societate de persoane cu capacitate juridică, care încheie o afacere cu caracter juridic pentru exercitarea activităţii sale comerciale sau profesionale independente.
 2. Prezentarea produselor în magazinul online nu reprezintă o ofertă cu caracter juridic obligatoriu, ci doar un catalog informativ online al sortimentului de produse. Prin apăsarea (clic)  pe butonul "Cumpără", clientul lansează o comandă cu caracter obligatoriu pentru produsele aflate în coşul de cumpărături. Imediat după trimiterea comenzii, are loc o confirmare a intrării comenzii. Contractul de vânzare-cumpărare ia naştere abia după confirmarea separată a comenzii din partea noastră. Textul contractului este salvat iar datele comenzii şi condiţiile generale de afaceri sunt expediate clientului prin e-mail. Clientul îşi poate vizualiza toate comenzile anterioare în zona de login (autentificare).
 3. În ciuda faptului că s-a încheiat o afacere corespunzătoare obligatorie, Stage-ProLighting îşi rezervă dreptul de a nu presta serviciul promis în cazul în care, Roaentertainment Network după încheierea contractului, reiese faptul că produsul nu este disponibil. Într-un asemenea caz, clientul va fi notificat imediat. Prestaţiile în contrapartidă care au fost eventual deja efectuate vor fi rambursate imediat. Se exclud orice alte revendicări împotriva Stage-ProLighting.
 4. Limba contractului este limba romana.
 5. În detaliu, pentru efectuarea unei comenzi prin magazinul online, clientul parcurge următoarele etape tehnice:
  • Clic pe suprafaţa de comandă "Plăteşte la casă" în coşul de cumpărături intercalat în pagină.
  • Transfer pe pagina generală de previzionare a comenzii, unde trebuie parcurşi următorii paşi individuali de cumpărare
  • Pasul 1 Selectarea "Adresei de facturare Stage-Pro-Lighting şi de livrare" (pentru cazul în care clientul nu dispune de un cont de client şi nu este autentificat; în caz contrar, adresele de facturare şi de livrare sunt deja consemnate);
   • Introducerea "Adresei de facturare";
   • În cazul în care adresa de facturare nu este aceeaşi cu cea de livrare, puteţi "introduce o adresă de livrare diferită" prin bifarea căsuţei aferente.
  • Pasul 2 În următoarea secţiune sunt afişate pentru previzionare "Toate poziţiile comenzii dvs."; există posibilitatea să modificaţi conţinutul coşului de cumpărături
  • Pasul 3 Selectarea "Modalităţii de plată" (prin clic pe modalitatea de plată dorită)
  • Pasul 4 Posibilitatea selectării de "Opţiuni suplimentare" prin clic (adresă de livrare diferită, termen de livrare, folosirea unui cupon, comentarii/instrucţiuni legate de comandă)
  • Încheierea comenzii prin clic pe butonul "Cumpără"

Clientul are acces la fiecare din paşii de comandă menţionaţi anterior prin funcţiile curente ale browserului său.

§ 2 Livrarea

 1. În cazul în care clientul este companie, livrarea se efectuează, din principiu, pe riscul clientului. Acest lucru este valabil şi pentru livrările parţiale. În cazul în care clientul are calitatea de consumator, chiar şi în cazul cumpărării cu expediere, riscul distrugerii şi al deteriorării accidentale a bunului se transferă clientului doar odată cu predarea bunului către client. Bunul se consideră predat şi în situaţia în care cumpărătorul întârzie cu primirea. Livrarea se efectuează la adresa de livrare indicată de către client.
 2. Toate preţurile sunt preţuri pentru plata în numerar inclusiv TVA, la care se adaugă costurile eventuale de ambalare şi transport.
 3. În interiorul Romaniei, livrarea costă 25 RON per comandă in limitele de volum si greutate acceptate de Cargus. Costurile expedierii în alte ţări pot fi găsite la pagina Costuri de expediere. În cazul livrărilor în ţări terţe (non-UE), clientul trebuie să achite taxe vamale şi comisioane suplimentare.
 4. Imediat după luarea în primire, produsele trebuie examinate de client cu privire la deteriorările din timpul transportului. La preluarea produselor, clientul care este comerciant trebuie să solicite confirmarea în scris de către compania de transport a deteriorărilor pricinuite de transport şi ambalare şi să le reclame. Clienţii care sunt consumatori sunt rugaţi, fără obligativitate juridică, să ne comunice de asemenea deteriorările cauzate de transport.

§ 3 Dreptul legal la revocarea comenzii

 1. Dreptul la revocarea comenzii

Dacă clientul are calitatea de consumator, acesta are dreptul să solicite revocarea prezentului contract în interval de 14 zile fără invocarea de motive. Termenul limită pentru revocare este de 14 zile de la data la care clientul sau un terţ numit de acesta, care nu are calitatea de transportator, a luat în posesie ultimul produs.
Pentru exercitarea dreptului la revocare, clientul trebuie să ne înştiinţeze (firma Roaentertainment Network SRL, cu sediul in Ploiesti, Str Ghe Gr Cantacuzino Nr 136, Bl10D, Ap26, Tel +40737225606, e-mail:roaentertainment@gmail.com) cu privire la decizia sa de revocare a prezentului contract, prin intermediul unei declaraţii neechivoce (de ex., scrisoare poştală, telefax sau e-mail).  
Pentru respectarea termenului limită de revocare, este suficient dacă clientul expediază înştiinţarea cu privire la exercitarea dreptului de revocare înainte de expirarea termenului limită.

 1. Consecinţele revocării

În cazul în care clientul solicită revocarea prezentului contract, avem obligaţia de a-i rambursa toate plăţile pe care le-am primit din partea sa, exceptand plata costurilor de expediere imediat şi cel târziu în interval de 14 zile de la data intrării la noi a înştiinţării cu privire la revocarea contractului. Pentru această rambursare vom folosi aceleaşi mijloace de plată pe care le-a folosit şi clientul la efectuarea tranzacţiei iniţiale, cu excepţia cazului în care s-a stabilit în mod expres altceva; în niciun caz clientului nu i se vor calcula indemnizaţii din cauza acestei rambursări. Putem refuza rambursarea până la reprimirea produselor sau, după caz, până când clientul face dovada returnării a acestora, în funcţie de care variantă se întâmplă prima.
Clientul trebuie să ne expedieze sau să ne predea înapoi produsele imediat sau, în orice caz, cel mai târziu în interval de 14 zile de la data la care ne-a înştiinţat cu privire la revocarea prezentului contract. Termenul se consideră a fi respectat dacă clientul expediază produsele înaintea expirării termenului limită de14 zile. Costurile returnării produselor nu sunt suportate de către noi.
Clientul trebuie să răspundă pentru o eventuală pierdere de valoare a produselor numai în cazul în care această pierdere de valoare nu poate fi pusă pe seama unei manevrări normale a produselor pentru examinarea calităţii, proprietăţilor şi modului de funcţionare a acestora.

 1. Excluderea dreptului de revocare a comenzii

Dreptul de revocare nu se aplică:

 • la livrarea unor produse care nu sunt prefabricate, ci au fost produse la comandă pe baza unei selecţii sau dispoziţii individuale a consumatorului sau care au fost adaptate în mod clar nevoilor personale ale consumatorului,
 • la livrarea de produse sigilate, care din motive de protecţie a sănătăţii sau a igienei nu se pretează la returnare, în cazul în care sigiliul a fost îndepărtat după livrare,
 • la livrarea de înregistrări audio şi video sau de software în ambalaj sigilat, în cazul în care sigiliul a fost îndepărtat după livrare,
 • la livrarea de ziare, reviste sau materiale ilustrate, cu excepţia contractelor de abonament.

§ 4 Garanţia Stage-ProLighting de 30 de zile în care vă puteţi primi banii înapoi (Dreptul suplimentar de returnare) nu se aplica.

§ 5 Acordarea garanţiei şi compensarea daunelor

 1. Sunt excluse de la garanţie defecţiunile sau deteriorările care pot fi puse pe seama unei manevrări culpabile sau necorespunzătoare sau a unei montări necorespunzătoare, precum şi a utilizării de accesorii neadecvate sau a modificării pieselor originale de către client sau de către un terţ neînsărcinat de către Stage-ProLighting.
 2. Este de asemenea exclusă de la garanţie uzura datorată utilizării.
 3. În cazul în care clientul preia produsul sau obiectul comenzii în ciuda cunoaşterii unui defect, are dreptul să revendice garanţie în limitele descrise mai jos numai dacă şi-a rezervat în mod expres şi în formă scrisă această revendicare imediat după primirea produsului.
 4. Dreptul la garanţie pentru pagubele din timpul transportului îi revine clientului numai dacă şi-a îndeplinit obligaţia de examinare şi reclamare a produsului în conformitate cu § 2 cifra 4. Această prevedere nu se aplică dacă clientul este consumator.
 5. Termenul de garanţie pentru produsele noi este de 12 de luni. Termenul începe să curgă odată cu transferul riscurilor. Termenul de garanţie pentru produsele second-hand daca este oferit, este explicitat expres in prezentarea produsului respectiv, in caz contrar nu se ofera Garantie pentru acest gen de produse.
 6. În rest, garanţia se aliniază prevederilor legale.
 7. Este exclusă o răspundere privind compensarea daunelor care depăşeşte limitele de mai sus. Prevederile legii privind garantarea produsului rămân neatinse. În cazul în care se încalcă din neglijenţă o obligaţie contractuală fundamentală, răspunderea firmei Roaentertainment Network este limitată la daunele previzibile.

§ 6 Garanţia Stage-ProLighting de trei ani

Pe lângă garanţia legală, Stage-ProLighting oferă 3 ani garanţie în conformitate cu următoarele reglementări:


 1. Stage-ProLighting oferă garanţie pentru toate defecţiunile apărute în interval de trei ani de la transferul riscurilor şi care pot fi dovedite a proveni de la un defect al produsului, materialului sau de la o eroare de fabricaţie si numai in masura in care ea afost initial stipulata expres produsului respectiv. Această garanţie poate fi revendicată numai de către clientul care este consumator şi ea nu poate fi concesionată.
 2. Sunt exceptate de la garanţie:
  • Aparatele folosite (second-hand).
  • Articolele şi accesoriile de calculator, cu excepţia cazurilor când din descrierea articolelor respective rezultă altceva.
  • Produsele supuse unei uzuri fie de pe urma folosinţei fie din alte cauze.
  • Defecţiunile care pot fi puse pe seama nerespectării instrucţiunilor de utilizare, utilizării necorespunzătoare, condiţiilor anormale de mediu, condiţiilor de exploatare neadecvate, suprasolicitării, sau îngrijirii şi întreţinerii insuficiente.
  • Defecţiunile care au fost cauzate de folosirea de accesorii, piese de completare şi piese de schimb care nu sunt originale.
  • Produsele care au fost modificate sau completate.
  • Devierile minore de la calitatea prescrisă, care au efecte neînsemnate asupra valorii sau utilităţii produsului.
 3. Remedierea unui defect recunoscut de către Stage-ProLighting ca fiind acoperit de garanţie se realizează, la alegerea noastră, fie prin repararea gratuită a produsului defect, fie prin înlocuirea sa cu un produs ireproşabil (eventual, un model ulterior). Produsele sau piesele înlocuite devin proprietatea Stage-ProLighting.
 4. Dreptul la garanţie trebuie revendicat în interiorul perioadei de garanţie. Pentru aceasta, produsul afectat, împreună thomann cu o copie a facturii, trebuie trimis înapoi firmei Roaentertainment Network prin solicitarea unui aşa-numit cupon "Free Way".
 5. Prezenta garanţie nu oferă temei niciunei alte revendicări în afara dreptului la remedierea defectelor produsului menţionat în prezentele condiţii de garanţie.
 6. Prin prestarea serviciilor de garanţie, termenul de garanţie al produsului nu este nici prelungit nici repornit.
 7. Prezentele condiţii de garanţie nu restrâng drepturile clienţilor la garanţie în conformitate cu § 5 şi cu prevederile legale.

§ 7 Scadenţă şi termeni de plată

 1. Facturile Stage-ProLighting (Roaentertainment Network) trebuie plătite imediat şi fără rabat - cu excepţia cazului când s-au convenit în scris alte condiţii. La livrarea mărfii prin ramburs, plata se va efectua prin achitarea în numerar (cash). Comenzile cu plata în avans vor fi expediate numai după intrarea plăţii. În cazul plăţii cu carte de credit, debitarea efectivă a contului are loc în momentul întocmirii facturii şi expedierii produsului. Întreaga sumă va fi însă rezervată pe cartea de credit a clientului direct în momentul trimiterii comenzii online de către acesta.
 2. Stage-ProLighting îşi rezervă dreptul să refuze cecuri sau alte mijloace de plată fără numerar. Acceptarea are loc întotdeauna numai cu angajamentul efectuării plăţii. Plăţile efectuate în valute străine vor fi trecute în cont conform decontărilor bancare. Comisioanele bancare trebuie suportate de către client.
 3. Dacă clientul nu achită la timp preţul de achiziţie, pe perioada de depăşire a scadenţei la preţul de achiziţie se va calcula o dobândă cu cinci puncte procentuale peste dobânda bancară de bază de la momentul respectiv. În cazul în care Stage-ProLighting a suferit, în mod dovedit, o pagubă mai mare de pe urma acestei depăşiri a scadenţei, Roaentertainment Network este îndreptăţită să o valorifice.

§ 8 Păstrarea dreptului de proprietate

 1. Dacă clientul este comerciant în sensul, produsele livrate rămân proprietatea Roaentertainment Network până la achitarea completă a tuturor obligaţiilor aflate în sarcina cumpărătorului, inclusiv a tuturor creanţelor suplimentare. În cazul contractelor cu consumatori, Stage-ProLighting îşi păstrează dreptul de proprietate până la achitarea integrală a preţului de achiziţie
 2. Până la plata preţului integral de achiziţie, clientul nu are dreptul să înstrăineze produsul către terţi şi nici să ia alte măsuri care ar pune în pericol proprietatea Stage-ProLighting Clientul cedează de pe acum pretenţiile sale viitoare faţă de dobânditor, la suma preţului de achiziţie convenit între client şi Stage-ProLighting plus dobânzi şi creanţe suplimentare, în favoarea firmei Stage-ProLighting . Stage-ProLighting acceptă această cesionare.

§ 9 Locul de îndeplinire şi instanţa competentă

 1. Se aplică exclusiv dreptul roman cu excluderea Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Contractele pentru Vânzarea Internaţională de Bunuri (CISG). În cazul în care cumpărătorul este consumator, aceasta se aplică numai în măsura în care protecţia acordată nu este suspendată prin prevederi obligatorii ale legislaţiei statului în care consumatorul îşi are domiciliul obişnuit.
 2. Locul de îndeplinire a tuturor prestaţiilor ce apar din relaţiile de afaceri cu firma Roaentertainment Network este Ploiesti, Jud Prahova, Romania, dacă clientul este comerciant, persoană juridică de drept public sau patrimoniu special de drept public.
 3. În condiţiile în care clientul este comerciant, persoană juridică de drept public sau patrimoniu special de drept public, pentru toate litigiile rezultate în mod direct sau indirect din relaţia contractuală cu clientul sau din prezentele Condiţii Generale de Afaceri, instanţa competentă este exclusiv cea din Ploiesti.

§ 10 Clauză finală

Inaplicabilitatea - din orice motive - a anumitor clauze individuale ale prezentelor Condiţii nu aduce atingere aplicabilităţii celorlalte clauze.

User Agreement

Welcome, and thanks for using Stage-proLighting, Roaentertainment Network, our services and apps! When you use our products and services, you're agreeing to our terms, so please take a few minutes to read over the User Agreement below.

Note: You are entering into a legally binding agreement.

1. Introduction

Last revised on October 23, 2015

We are an online store and online services for professionals.

1.1. Purpose

Our services are designed to promote and sell products from different producers all over the world in entertainment and show-biz business, stage equipment, and services regarding this object of activity.

1.2. Agreement

When you use our Services, you are entering into a legal agreement and you agree to all of these terms. You agree that this document is in English language.

You also agree to our Privacy Policy, which covers how we collect, use, share, and store your personal information.

You agree that by clicking “Join Now” , “Sign Up” or similar, registering, accessing or using our services, developer platforms, premium services, or any content or information provided as part of these services, collectively, “Services”), you are entering into a legally binding agreement (even if you are using our Services on behalf of a company).

This “Agreement” includes this User Agreement and the Privacy Policy, and other terms that will be displayed to you at the time. If you do not agree to this Agreement, do NOT click “Join Now” (or similar) and do not access or otherwise use any of our Services.

Registered users of our Services are “Members” and unregistered users are “Visitors”. This Agreement applies to both.

2. Obligations

2.1. Service Eligibility

Here are some promises you make to us in this Agreement:

You're eligible to enter into this Agreement and you are at least our “Minimum Age.”

To use the Services, you agree that: (1) you must be the “Minimum Age” (defined below) or older; (2) you will only have one account.

“Minimum Age” means (a) 18 years old for the People's Republic of China, (b) 16 years old for the Netherlands, (c) 14 years old for the United States, Canada, Germany, Spain, Australia and South Korea, and (d) 13 years old for all other countries. The Services are not for use by anyone under the age of 13.

2.2. Your Membership

You'll keep your password a secret.

You will not share an account with anyone else and will follow our rules and the law.

As between you and others, your account belongs to you. You agree to: (1) try to choose a strong and secure password; (2) keep your password secure and confidential; (3) not transfer any part of your account (e.g., connections, groups) and (4) follow the law and the Dos and Don'ts below. You are responsible for anything that happens through your account unless you close it or report misuse.

2.3 Payment

You'll honor your payment obligations and you are okay with us storing your payment information. Also, there may be fees and taxes that are added to our prices.

We don't guarantee refunds.

If you purchase any of our paid Services (“Premium Services”), you agree to pay us the applicable fees and taxes. Failure to pay these fees may result in the termination of your subscription. Also:

 • Your purchase may be subject to foreign exchange fees or differences in prices based on location (e.g. exchange rates).
 • You authorize us to store and continue billing your payment method (e.g. credit card) even after it has expired, to avoid interruptions in your service (e.g. subscriptions) and to facilitate easy payment for new services.
 • You must pay us for applicable fees and taxes unless you cancel the Premium Service, in which case you agree to still pay these fees through the end of the applicable subscription period. Learn how to cancel or change your Premium Services and read about Roaentertainment Network refund policy.
 • Taxes are calculated based on the billing information that you provide us at the time of purchase.

For online store, you can get a copy of your invoice through your account settings under “Purchase History” . Anytime you can request your invoice through Customer Support.

2.4. Notices and Service Messages

You're okay with us using our websites, mobile apps, and email to provide you with important notices. This Agreement applies to mobile applications as well. Also, you agree certain additional information can be shared with us.

If the contact information you provide isn't up to date, you may miss out on these notices.

You agree that we may provide notices to you in the following ways: (1) a banner notice on the Service, or (2) an email sent to an address you provided, or (3) through other means including mobile number, telephone, or mail. You agree to keep your contact information up to date.

2.5. Messages and Sharing

When you share information, others can see, copy and use that information.

Our Services allow messaging and sharing of information in many ways, such as your profile, slide deck, links to news articles, job postings, InMails and blogs. Information and content that you share or post may be seen by other Members or, if public, by Visitors. Where we have made settings available, we will honor the choices you make about who can see content or information (e.g., sharing to a group instead of your network, changing the default setting for SlideShare content from public to a more restricted view, limiting your profile visibility, or not letting people know when you change your profile, make recommendations or follow companies). Note that other activities, such as applying for a job or sending an InMail, are by default private, only visible to the addressee(s).

We are not obligated to publish any information or content on our Service and can remove it in our sole discretion, with or without notice.

3. Rights and Limits

3.1. Your License to Roaentertainment network

You own all of the content, feedback, and personal information you provide to us, but you also grant us a non-exclusive license to it.

We'll honor the choices you make about who gets to see your information and content.

As between you and Roaentertainment Network, you own the content and information that you submit or post to the Services and you are only granting Roaentertainment Network the following non-exclusive license: A worldwide, transferable and sublicensable right to use, copy, modify, distribute, publish, and process, information and content that you provide through our Services, without any further consent, notice and/or compensation to you or others. These rights are limited in the following ways:

 1. You can end this license for specific content by deleting such content from the Services, or generally by closing your account, except (a) to the extent you shared it with others as part of the Service and they copied or stored it and (b) for the reasonable time it takes to remove from backup and other systems.
 2. We will not include your content in advertisements for the products and services of others (including sponsored content) to others without your separate consent. However, we have the right, without compensation to you or others, to serve ads near your content and information, and your comments on sponsored content may be visible as noted in the Privacy Policy.
 3. We will get your consent if we want to give others the right to publish your posts beyond the Service. However, other Members and/or Visitors may access and share your content and information, consistent with your settings and degree of connection with them.
 4. While we may edit and make formatting changes to your content (such as translating it, modifying the size, layout or file type or removing metadata), we will not modify the meaning of your expression.

You agree that we may access, store and use any information that you provide in accordance with the terms of the Privacy Policy and your privacy settings.

By submitting suggestions or other feedback regarding our Services to Roaentertainment Network, you agree that Roaentertainment Network can use and share (but does not have to) such feedback for any purpose without compensation to you.

You agree to only provide content or information if that does not violate the law nor anyone's rights (e.g., without violating any intellectual property rights or breaching a contract). You also agree that your profile information will be truthful.

3.2. Service Availability

We may change or discontinue any of our Services. We can't promise to store or keep showing any information and content you've posted.

We may change, suspend or end any Service, or change and modify prices prospectively in our discretion. To the extent allowed under law, these changes may be effective upon notice provided to you.

Roaentertainment Network is not a storage service. You agree that we have no obligation to store, maintain or provide you a copy of any content or information that you or others provide, except to the extent required by applicable law and as noted in Section 3.1 of our Privacy Policy

3.3. Other Content, Sites and apps

When you see or use others' content and information posted on our Services, it's at your own risk.

Third parties may offer their own products and services through Roaentertainment Network, and we aren't responsible for those third-party activities.

By using the Services, you may encounter content or information that might be inaccurate, incomplete, delayed, misleading, illegal, offensive or otherwise harmful. Roaentertainment generally does not review content provided by our Members. You agree that we are not responsible for third parties' (including other Members') content or information or for any damages as result of your use of or reliance on it.

You are responsible for deciding if you want to access or use third party apps or sites that link from our Services. If you allow a third party app or site to authenticate you or connect with your Roaentertainment account, that app or site can access information on Roaentertainment related to you and your connections. Third party apps and sites have their own legal terms and privacy policies, and you may be giving others permission to use your information in ways we would not. Except to the limited extent it may be required by applicable law, Roaentertainment Network is not responsible for these other sites and apps -- use these at your own risk. Please see Sections 2.6 and 2.7 of the Privacy Policy.

3.4. Limits

We have the right to limit how you connect and interact on our Services.

We're providing you notice about our intellectual property rights. , including the

Roaentertainment reserves the right to limit your use of the Services, and reserves the right to restrict, suspend, or terminate your account.

Roaentertainment reserves all of its intellectual property rights in the Services. Other trademarks and logos used in connection with the Services may be the trademarks of their respective owners.

4. Disclaimer and Limit of Liability

4.1. No Warranty

This is our disclaimer of legal liability for the quality, safety, or reliability of our Services.

TO THE EXTENT ALLOWED UNDER LAW, Roaentertainment Network (AND THOSE THAT Roaentertainment WORKS WITH TO PROVIDE THE SERVICES) (A) DISCLAIM ALL IMPLIED WARRANTIES AND REPRESENTATIONS (E.G. WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ACCURACY OF DATA, AND NONINFRINGEMENT); (B) DO NOT GUARANTEE THAT THE SERVICES WILL FUNCTION WITHOUT INTERRUPTION OR ERRORS, AND (C) PROVIDE THE SERVICE (INCLUDING CONTENT AND INFORMATION) ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS.

SOME LAWS DO NOT ALLOW CERTAIN DISCLAIMERS, SO SOME OR ALL OF THESE DISCLAIMERS MAY NOT APPLY TO YOU.

4.2. Exclusion of Liability

These are the limits of legal liability we may have to you.

TO THE EXTENT PERMITTED UNDER LAW (AND UNLESS ROAENTERTAINMENT HAS ENTERED INTO A SEPARATE WRITTEN AGREEMENT THAT SUPERSEDES THIS AGREEMENT), ROAENTERTAINMENT (AND THOSE THAT ROAENTERTAINMENT WORKS WITH TO PROVIDE THE SERVICES) SHALL NOT BE LIABLE TO YOU OR OTHERS FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, OR ANY LOSS OF DATA, OPPORTUNITIES, REPUTATION, PROFITS OR REVENUES, RELATED TO THE SERVICES (E.G. OFFENSIVE OR DEFAMATORY STATEMENTS, DOWN TIME OR LOSS, USE OR CHANGES TO YOUR INFORMATION OR CONTENT).

IN NO EVENT SHALL THE LIABILITY OF ROAENTERTAINMENT(AND THOSE THAT ROAENTERTAINMENT WORKS WITH TO PROVIDE THE SERVICES) EXCEED, IN THE AGGREGATE FOR ALL CLAIMS, AN AMOUNT THAT IS THE LESSER OF (A) FIVE TIMES THE MOST RECENT MONTHLY OR YEARLY FEE THAT YOU PAID FOR A PREMIUM SERVICE, IF ANY, OR (B) US $1000.

THIS LIMITATION OF LIABILITY IS PART OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN YOU AND ROAENTERTAINMENT AND SHALL APPLY TO ALL CLAIMS OF LIABILITY (E.G. WARRANTY, TORT, NEGLIGENCE, CONTRACT, LAW) AND EVEN IF ROAENTERTAINMENT HAS BEEN TOLD OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH DAMAGE, AND EVEN IF THESE REMEDIES FAIL THEIR ESSENTIAL PURPOSE.

SOME LAWS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY, SO THESE LIMITS MAY NOT APPLY TO YOU.

5. Termination

We can each end this Agreement anytime we want.

Roaentertainment Network or You may terminate this Agreement at any time with notice to the other. On termination, you lose the right to access or use the Services. The following shall survive termination:

 • Our rights to use and disclose your feedback;
 • Members' and/or Visitors' rights to further re-share content and information you shared through the Service to the extent copied or re-shared prior to termination;
 • Sections 4, 6 and 7 of this Agreement;
 • Any amounts owed by either party prior to termination remain owed after termination.

You can visit our Help Center to close your  account.

6. Dispute Resolution

In the unlikely event we end up in a legal dispute, it will take place in Romania courts, applying Romanian law.

You agree that the laws of Romania., excluding its conflict of laws rules, shall exclusively govern any dispute relating to this Agreement and/or the Services. We both agree that all of these claims can only be litigated in Romania, and we each agree to personal jurisdiction in those courts.

7. General Terms

Here are some important details about how to read the Agreement.

If a court with authority over this Agreement finds any part of it not enforceable, you and us agree that the court should modify the terms to make that part enforceable while still achieving its intent. If the court cannot do that, you and us agree to ask the court to remove that unenforceable part and still enforce the rest of this Agreement. To the extent allowed by law, the English version of this Agreement is binding and other translations are for convenience only. This Agreement (including additional terms that may be provided by us when you engage with a feature of the Services) is the only agreement between us regarding the Services and supersedes all prior agreements for the Services.

If we don't act to enforce a breach of this Agreement, that does not mean that Roaentertainment has waived its right to enforce this Agreement. You may not assign or transfer this Agreement (or your membership or use of Services) to anyone without our consent. However, you agree that Roaentertainment may assign this Agreement to its affiliates or a party that buys it without your consent. There are no third party beneficiaries to this Agreement.

We reserve the right to change the terms of this Agreement and will provide you notice if we do and we agree that changes cannot be retroactive. If you don't agree to these changes, you must stop using the Services.

You agree that the only way to provide us legal notice is at the addresses provided in Section 10.

8. Roaentertainment Network “DOs” and “DON’Ts.”

8.1. Dos. You agree that you will:

 • Comply with all applicable laws, including, without limitation, privacy laws, intellectual property laws, anti-spam laws, export control laws, tax laws, and regulatory requirements;
 • Provide accurate information to us and keep it updated;
 • Use your real name on your profile;
 • Use the Services in a professional manner.

8.2. Don'ts. You agree that you will not:

 • Act dishonestly or unprofessionally, including by posting inappropriate, inaccurate, or objectionable content;
 • Create a Member profile for anyone other than yourself (a real person);
 • Invite people you do not know to join your network;
 • Use or attempt to use another's account;
 • Harass, abuse or harm another person;
 • Send spam or other unwelcomed communications to others;
 • Scrape or copy profiles and information of others through any means (including crawlers, browser plugins and add-ons, and any other technology or manual work);
 • Act in an unlawful, libelous, abusive, obscene, discriminatory or otherwise objectionable manner;
 • Disclose information that you do not have the right to disclose (such as confidential information of others (including your employer));
 • Violate intellectual property rights of others, including patents, trademarks, trade secrets, copyrights or other proprietary rights;
 • Rent, lease, loan, trade, sell/re-sell access to the Services or related any information or data;
 • Remove any copyright, trademark or other proprietary rights notices contained in or on our Service;
 • Remove, cover or obscure any advertisement included on the Services;
 • Collect, use, copy, or transfer any information obtained from Roaentertainment
 • Share or disclose information of others without their express consent;
 • Monitor the Services' availability, performance or functionality for any competitive purpose;
 • Engage in “framing,” “mirroring,” or otherwise simulating the appearance or function of the Services;
 • Override any security feature of the Services;
 • Interfere with the operation of, or place an unreasonable load on, the Services (e.g., spam, denial of service attack, viruses, gaming algorithms); and/or

9. Complaints Regarding Content

We respect the intellectual property rights of others. We require that information posted by Members be accurate and not in violation of the intellectual property rights or other rights of third parties. We provide a policy and process for complaints concerning content posted by our Members.